Jest to symbol zastępczy subdomeny dlaklienta.kreacjastron.pl